tisdag 19 maj 2009

Ida

Är det "the missing link" som hittats? Jag är eld och lågor över den vetenskapliga rapport som publicerats om Darwinius masillae (Ida) ... woaw så spännande!

Det 47 miljoner år gamla skelettet Ida avslöjar länken mellan apa och människa. Fossilet av apan har undersökts på Naturhistoriska museet i Oslo. Det är till 95 procent komplett och hittades redan 1983 söder om Frankfurt (Dagens Nyheter 090519).

The Link finns mer information om Ida. Forskningslagets rapport finns att läsa i den vetenskapliga tidsskriften PloS ONE.


Inga kommentarer: