onsdag 8 oktober 2008

Sveriges mest hatade man

Anders Eklund, en av Sveriges mest hatade män ... dömdes för mord och grov våldtäckt på Engla Höglund och Pernilla Hellgren. Han fick livstids fängelsestraff. De rättspsykiatriska undersökningarna visade att Eklund inte är psykiskt störd. Nu ställer sig säkert många frågan hur en människa som kan begå dessa hemska handlingar kan betraktas som psykiatriskt frisk.

Jag har själv deltagit i undersökningar på Rättspsykiatriska kliniken avd 2, Malmö därför vet jag hur denna process fungerar. Det går till så att den åtalade undersöks av ett så kallat rättspsykiatriskt team, som består av en rättspsykiater, en psykolog, en kurator och omvårdnadspersonalen. Var och en av dessa gör en delutredning, som tillsammans utgör grunden för huvudutlåtandet. De metoder som används är i första hand samtal med den åtalade, genomgång av den tidigare sjukhistorien, psykologiska test, kartläggning av levnads-omständigheterna (vanligtvis samtal med anhöriga) och observation av beteendet på avdelningen. Ibland lägger man till specialundersökningar av olika slag, t. ex blodprover eller magnetkameraundersökning av hjärnan. Undersökningen pågår under sex veckor, men om den tilltalade är häktad kortas den ner till fyra veckor. Därefter läggs alla pusselbitarna samman och ett avgörande beslut tas: lider av respektive lider inte av allvarlig psykisk störning.

Vad menas då med allvarlig psykisk störning? Jo, det är ett juridiskt begrepp och avser psykotiska tillstånd, svåra depressioner med allvarligt självmordsbeteende samt vissa personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionsstörningar med svår tvångsmässighet och impulsgenombrott av psykotisk karaktär. Svår demens, svår utvecklingsstörning och grav hjärnskada kan också utgöra allvarlig psykisk störning.

Enligt Brottsbalken får en gärningsman som lider av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet inte dömas till fängelse. Den person som bedöms lida av allvarlig psykisk störning kan överlämnas till rättspsykiatrisk vård, och om den tilltalade också begått brottet under påverkan av allvarlig psykisk störning får domstolen överlämna individen till rättspsykiatrisk vård förenad med särskild utskrivningsprövning.

Eklund ansågs inte lida av en allvarlig psykisk störning, han skall därför bakom lås och bom på livstid!!! Det lär dröja ett litet tag innan han kan ansöka om att få det tidsbestämt av regeringen! Minst tio år. Så Anders, Gå till fängelse direkt utan att passera Gå! Du skall få vård i fängelset!

Jag tror tyvärr inte det går att "bota" dessa sexualbrottslingar. Kemisk kastrering? Vanlig kastrering?! Ja, varför inte?! Fast skall vi då kapa armar eller händer på tjuvarna också?! Barbariska metoder? Svårt etiskt dilemma!


It's a Mad WorldIdag rekommenderar jag Chris Cozzone's bildserie: Welcome to Prison och Scott Langley's An Execution Night Timeline .

3 kommentarer:

Känth sa...

Mycket intressant läsning, men också mångafrågetecken kring den mannen.

tinna sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Namn: Eva sa...

Hrm ... undras tro vad som tagits bort här??????