fredag 12 september 2008

Växthuseffekten

Jag råkade snubbla över en nyskriven artikel om vår tids största miljöproblem växthuseffekten, den var inte upplyftande. Den triggade mig till att surfa omkring för att se hur långt arbetet med att reducera utsläppen av växthusgaserna kommit till dags datum 2008. Det var inte heller precis upplyftande!


Hittade en bra och illustrativ animerad faktasida för er som inte är så hemma i ämnet eller bara vill frächa upp kunskaperna Greenhouse Effect .

Atmosfären släpper igenom solstrålning, som tas upp av jordytan eller studsar tillbaka. Is skickar tillbaka 90 procent av solenergin, medan havsvatten tvärtom suger upp 90 procent. Växthuseffekten har fått sitt namn av att atmosfären är ungefär som glaset i ett växthus. När solstrålningen släppts in och tagits upp av jordytan hindrar glaset den skapade värmestrålningen från att passera ut i rymden. Naturligt finns en växthuseffekt, som gör att temperaturen vid marken är drygt 30 grader högre än den annars skulle ha varit om atmosfären inte haft någon växthuseffekt. Det man i dagligt tal kallar växthuseffekten är att växthusgaserna som människan släpper ut förstärker ”glaset”, vilket ökar värmen på jorden. Vattenånga och koldioxid är de viktigaste växthusgaserna, följda av dikväveoxid och metan. Den växthusgas man oftast pratar om är koldioxid. Halten av koldioxid i atmosfären är nu av allt att döma den högsta på 20 miljoner år.Mycket intressant läsning finns inne på : Greenpeace , Time to lead EU, WWF , IPPC. Kunskap och information saknas inte ... så jag undrar vad det beror det på att vi spyr ut växthusgaser?? Känner du för att dra ditt står till stacken så är här lite tips!


Inga kommentarer: