onsdag 10 september 2008

Världsarv

Världsarvslistan grundar sig på FN-organet UNESCO:s konvention till skydd för världens natur- och kulturarv, som antogs 1972. Sverige undertecknade konventionen 1984 och har i och med det – tillsammans med mer än 160 andra nationer – frivilligt åtagit sig att skydda de egna världsarven för all framtid. Vi ska också stödja andra länder i deras ansträngningar för att ta hand om sina världsarv.

Världsarvslistan innebär att särpräglade naturområden har samlats i ett globalt nätverk. Det ger jordens naturvetenskapliga och estetiska skyddsvärden större tyngd och uppmärksamhet. År 2006 innehåller världsarvslistan 812 objekt, av dessa är 628 kulturarv, 160 naturarv och 24 en blandning av båda typerna (Naturvårdsverket).

Jag är mest intresserad av naturarven och listar därför de kriterier som skall uppfyllas:

  • geologi: enastående exempel på synliga utvecklingsstadier i jordens historia, pågående bildning av landformer eller tydliga geologiska strukturer i landskapet
  • ekologi: enastående exempel på pågående ekologiska och biologiska processer som utvecklar växt- och djursamhällen samt ekosystem på land, i sötvatten, kustvatten och hav
  • naturskönhet: enastående naturfenomen eller landskap med exceptionell naturskönhet
  • hotade arter: viktiga naturliga livsmiljöer lämpliga för att skydda biologisk mångfald, vilket också inkluderar hotade arter av enastående, universellt värde för forskning och naturskydd

Inne på UNESCO'S hemsida är det lätt att drömma bort ett par timmar ... så många vackra och intressanta saker att se i vår underbara värld!!!

Herr Grumf

1 kommentar:

Gwa Ah si sa...

HI
Thanks for visited my blog.