onsdag 17 september 2008

Tid

Tid - en självklarhet för alla men mycket svårt att definiera. Den hörs inte och den syns inte ... men trots det gör den sig påmind genom att man upptäcker förändringar. Jag tycker det är intressant att tränga djupare i självklarheter och ju mer man studerar dem desto mer komplicerade framstår de.


För att inte ägna för mycket tid åt att få klarhet i vad tid egentligen är och för att slippa slita av hårtussar i ren frustration åt Einsteins teorier så brukar tidsbegreppet förklaras med följande två varianter:
1.
tid är en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser sker i sekvens. Liksom en sträcka anger avståndet mellan två platser i rummet, anger ett tidsintervall "avståndet" mellan två händelser i tiden, alternativt ett händelseförlopps varaktighet.
2.
tid är enbart ett abstrakt begrepp som vi använder oss av för att skapa en modell av omvärlden, en matematisk konstruktion ungefär på samma sätt som tal. Tiden är då bara ett konceptuellt hjälpmedel för att vi ska kunna ordna och mäta händelser snarare än något verkligt medium (Nationalencyklopedin).

Dessa två enkla förklaringsmodeller är endast för dem som inte vill fördjupa sig i ämnet och därmed riskera att fastna i tidsbegreppet men för er övriga så kan tid studeras ur en vetenskaplig, filosofisk, eller social synvinkel. Lycka till!

Efter att under årens lopp ha läst ett flertal artiklar och böcker om tidsbegreppet, nöjer jag mig med att titta på filmen om JK. Här passerar åtta år i snabb revy.Tick tack tick tack klockan går och tiden lika så!!!Min klocka tickar så klart också på och därför skall jag påbörja en föryngringskur imorgon men det berättar jag mer om då!

Inga kommentarer: